Privacitat i LOPD

Protecció de dades de caràcter personal Elfrisegre S.L. s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en la Llei Orgànica 15/1999, i altres normes que la complementin i desenvolupin.

Les dades de caràcter personal subministrades per l’Usuari en els formularis que empleni, seran tractades de forma automatitzada i incorporats per Elfrisegre S.L. a fitxers de la seva titularitat inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades, sobre els quals s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva confidencialitat. Les dades personals seran exclusivament utilitzades per al cap exposat al formulari de recollida de dades. Elfrisegre S.L. no comunicarà ni cedirà les dades personals a tercers, tractant-los amb la confidencialitat adequada, per tant seran utilitzades Únicament po la nostra empresa per fer arribar informació relativa al contingut del web o dels seus anunciants.

En tot moment l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de conformitat amb el que estableix Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en l’email: elfrisegre@elfrisegre.com

LO 15/1999 de 13 de desembre.